Göte Fyhring (Skuespiller)

    Göte Fyhring

    Sverige, 07.03.1929 -